MUDr. Drahomíra Pavlove

  • pediater
  • NZZ Sládkovičova 8, 976 81 Podbrezová

Najbližší lekár

0.2 km

MUDr. Soňa Šalingová

pediater
NZZ - pediater Kolkáreň 7/12, 976 81 Podbrezová

1.26 km

MUDr. Zuzana Ďalaková

pediater
NZZ - Detská ambulanvia Banisko 1, 977 01 Brezno

1.26 km

MUDr. Edita Makovníková

pediater
NsP Banisko 1, 977 01 Brezno

1.26 km

MUDr. Gabriela Pôbišová

pediater
NsP - detské odd. Banisko 1, 977 01 Brezno

Ordinačné hodiny