MUDr. Denisa Spodniaková

Najbližší lekár

0.43 km

MUDr. Katarína Hálová

diabetológ
NsP FDR nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0.43 km

MUDr. Klára Jakubíková

diabetológ
NsP Roosevelta Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0.43 km

MUDr. Tatiana Lisá

diabetológ
Nova Med s.r.o. Bernolákova 10-12, 974 00 Banská Bystrica

0.43 km

MUDr. Jarmila Okapcová

diabetológ
NsP FDR - interná kl. nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny