MUDr. Darina Kukučková

  • prakt. lekár pre dosp.
  • FNsP ak. L. Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Stojanka Anderlová

prakt. lekár pre dosp.
Ambulancia prakt. lekára Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava

0 km

MUDr. Lýdia Forišová

prakt. lekár pre dosp.
ŽNsP Šancová 110, 832 99 Bratislava

0 km

MUDr. Katarína Hušeková

prakt. lekár pre dosp.
Vojenská nemocnica a.s. Cesta na Červený most 1, 833 31 Bratislava

0 km

MUDr. Ľubica Šimková

prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Tehelná 26, 832 40 Bratislava

Ordinačné hodiny