MUDr. Daniela Hladíková

  • internista
  • FNsP - kl. geriatrie Limbová 5, 831 01 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Michal Piják

internista
Limbova 5, 83305 Bratislava

0 km

MUDr. Viera Smetanová , PhD.

internista
Limbova 5, 83305 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Jaroslava Wendlová , CSc.

internista
Limbová 5, 83305 Bratislava

0 km

MUDr. Katarína Zavacká

internista
FNsP - III. interná kl. Limbová 5, 831 01 Bratislava

Ordinačné hodiny