MUDr. Daniel Knapp

  • chirurg
  • FNsP akad. L. Dérera Limbová 5, 833 03 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Marián Korec

chirurg
FN Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Martin Mrázik

chirurg
Nem. ministerstva obrany Cesta na červený most 1, 833 31 Bratislava

0 km

MUDr. Milan Petro

chirurg
NsP MV SR Fraňa Kráľa 14, 812 72 Bratislava

0 km

MUDr. Michal Šalapa

chirurg
FN - chir. odd. Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Ordinačné hodiny