MUDr. Daniel Alexander

  • gynekológ
  • Centrum Asist Reprod. ISCARE a.s. Šulekova 20, 811 06 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

Doc. MUDr. Jozef Války

gynekológ
ISCARE a.s.-centrum asistovanej repr. Šulekova 20, 811 06 Bratislava

0.31 km

MUDr. Andrea Bárdošová

gynekológ
FN - I. gyn-pôr. klinika Zochova 7, 811 03 Bratislava

0.31 km

MUDr. Andrea Ďurechová

gynekológ
I.gyn.pôr.klinika FN Zochova 7, 811 03 Bratislava

0.31 km

MUDr. Zuzana Nižňanská

gynekológ
LF UK , I. Gynekol-pôrod. kl. Zochova 7, 811 03 Bratislava

Ordinačné hodiny