MUDr. Daniel Alexander

  • gynekológ
  • Centrum Asist Reprod. ISCARE a.s. Šulekova 20, 811 06 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

Doc. MUDr. Jozef Války

gynekológ
ISCARE a.s.-centrum asistovanej repr. Šulekova 20, 811 06 Bratislava

0.31 km

MUDr. Beata Bertoldová

gynekológ
I. gyn. pôrod. klinika FN Zochova 7, 811 03 Bratislava

0.31 km

MUDr. Valerián Brázdil

gynekológ
FN - I. gyn.-pôr. klinika Zochova 7, 811 03 Bratislava

0.31 km

MUDr. Ladislav Maršík

gynekológ
I. GP klinika LFUK Zochova 7, 811 03 Bratislava

Ordinačné hodiny