MUDr. Danica Kanianska

  • neurológ
  • NsP F. D. R. - neurolog. odd. nám. L. Svobodu 1, 974 00 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Ivan Droppa

neurológ
Nemocnica F. D. Roosevelta Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Viera Holecová

neurológ
NsP FDR, neurolog.odd. Nám.L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Martina Necpálová

neurológ
NsP F.D.Roosvelta Námestie L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

0 km

MUDr. František Patráš

neurológ
Neurochirurgická klinika SPAM Nám. Ľ. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny