MUDr. Danica Caisová , MUDr. Elena Medvecká

Najbližší lekár

0.06 km

MUDr. Daniela Milichovská

psychiatr
Neštátna psychiatrická amb. Mlynská 2, 040 01 Košice

0.08 km

MUDr. Miriam Kafková

psychiatr
Psychiatrická klinika FNsP Tr. SNP 1, 040 66 Košice

0.08 km

MUDr. Rastislav Lacko

psychiatr
FNLP Rastislavova 43, 041 90 Košice

0.08 km

MUDr. Andrej Vladimír

psychiatr
FN LP - psychiatr. odd. Rastislavova 43, 041 90 Košice

Ordinačné hodiny
Pondelok: 11:00 - 18:00
Utorok: 08:00 - 13:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 11:00 - 17:00
Piatok: 08:00 - 14:00