MUDr. Dana Blahyjová

Najbližší lekár

0.56 km

MUDr. Vladimír Snárskij

Anesteziológ
Psychiatr. nemocnica prof. Matulu ČSA 234/139, 967 01 Kremnica

0.59 km

MUDr. Jozef Karaš

Anesteziológ
Slovensk,á záchranná a.s. Moldavská 8/A, 040 11 Košice

0.59 km

MUDr. Katarína Rábová

Anesteziológ
NZZ - ARO Tr. SNP 1 /VÚSCH/, 040 11 Košice

0.59 km

MUDr. Roman Schmidt

Anesteziológ
FNsP I. kliniky anestez. a intenz. med. SNP 1, 040 11 Košice

Ordinačné hodiny
Pondelok: 07:00 - 12:30
Utorok: 07:00 - 15:30
Streda: 07:00 - 12:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00
Piatok: 07:00 - 12:00