MUDr. Dagmar Gavačová

  • imunológ
  • VÚHE Cesta mládeže 1, 833 31 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Dagmar Cingelová

imunológ
NZZ - kl. imunológia Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Hana Kayserová

imunológ
NÚTaRCH Krajinská 91, 825 56 Bratislava

0 km

MUDr. Zuzana Kuková

imunológ
DFNsP - II. detská kl. Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Blanka Kupková

imunológ
Poliklinika pre dorast Vajnorská 40, 832 63 Bratislava

Ordinačné hodiny