MUDr. Dagmar Eisnerová

  • nefrológ
  • Komplexné nefrol.centrum NEDIA s.r.o. Tehelná 26, 83243 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Mária Chocholová

nefrológ
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Tatiana Kernová

nefrológ
NEDIA s.r.o. Tehelná 26, 83240 Bratislava

0 km

MUDr. Zuzana Kizeková

nefrológ
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Adrián Okša

nefrológ
Ústav prev. a klin. medicíny Limbová 14, 833 01 Bratislava

Ordinačné hodiny