MUDr. Dagmar Dziaková

  • psychiatr
  • PK SPAM FN Mickiewiczova 6, 826 06 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. František Böhmer

psychiatr
DFNsP - kl. detskej psychiatrie Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Zuzana Böhmová

psychiatr
FN - psych. klinika Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Ferdinand Mojš

psychiatr
NsP Milosrdní bratia Nám. SNP 10, 814 65 Bratislava

0 km

MUDr. Vladimír Žabkay

psychiatr
NZZ - psychiatria Tehelná 26, 832 40 Bratislava

Ordinačné hodiny