MUDr. Csaba Tóth

Najbližší lekár

0.26 km

MUDr. Ladislav Kosa

chirurg
NsP ul. 29. augusta 2, 934 48 Levice

0.26 km

MUDr. Peter Macho

chirurg
NsP - chirur. odd. ul. 29. augusta 2, 934 48 Levice

0.26 km

MUDr. Mária Medovarská

chirurg
NsP ul. 29. augusta 2, 934 48 Levice

0.26 km

MUDr. Ján Medovarský

chirurg
NsP - chirurgické odd. ul. 29. augusta 2, 934 48 Levice

Ordinačné hodiny
Utorok: 09:00 - 14:30
Sobota: 08:00 - 14:30