MUDr. Branko Takáč

  • pediater
  • Klinika pre deti a dorast, NsP FDR Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký

pediater
NsP F.D.R. Klinika pre deti a dorast, 975 17 Banská Bystrica

0 km

Doc. MUDr. Karol Králinský

pediater
NsP FD Roosevelta Nám. Gen. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Ľubomíra Kvietková

pediater
NZZ Bottova 1, Banská Bystrica

0 km

MUDr. Katarína Okáľová

pediater
NsP FDR Nám. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny