MUDr. Branko Takáč

  • pediater
  • Klinika pre deti a dorast, NsP FDR Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Eva Bubanská

pediater
FNsP F. D. Roosevelta Nám. gen. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Lýdia Hunáková

pediater
NZZ Bottova 1, 974 01 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Zuzana Michelová

pediater
FNsP F.D.Roosevelta- kl. detí a dorastu Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Denisa Raffajová

pediater
Klinika pre deti a dorast NFDR Nám. Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny