MUDr. Branislav Zdražil

  • otorinolaryngológ (ORL)
  • Antolská 11, 85107 Bratislava
  • 02/68672958

Najbližší lekár

0 km

Prof. MUDr. Milan Profant , CSc.

otorinolaryngológ (ORL)
Antolská 11, 85107 Bratislava

0 km

MUDr. Miroslav Tedla

otorinolaryngológ (ORL)
Antolská 11, 85107 Bratislava

0 km

MUDr. Juraj Keszegh

otorinolaryngológ (ORL)
NsP Sv. Cyrila a Metoda - ORL odd. Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Libor Kišš

otorinolaryngológ (ORL)
FNsP sv. Cyrila a Metoda - ORL odd. Antolská 11, 851 07 Bratislava

Ordinačné hodiny
Pondelok: 08:30 - 14:30
Streda: 08:30 - 14:30