MUDr. Branislav Tomašovič

  • kardiológ
  • SÚSaCCH Pod Krásnou Hôrkou 1, 833 48 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Eva Bučeková

kardiológ
SÚSCH Pod Krásnou Hôrkou 1, 833 48 Bratislava

0 km

Prof. MUDr. Robert Hatala

kardiológ
SÚSCCH Pod Krásnou Hôrkou 1, 833 48 Bratislava

0 km

MUDr. Pavol Kunovský

kardiológ
DFNsP Limbová 1, 830 47 Bratislava

0 km

MUDr. Dana Škultétyová

kardiológ
Slov. ústav srdc. a ciev. chorôb Pod krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava

Ordinačné hodiny