MUDr. Branislav Lorenc

  • otorinolaryngológ (ORL)
  • Betliarska 17, 85101 Bratislava

Najbližší lekár

0.28 km

Doc. MUDr. Pavel Doležal CSc.

otorinolaryngológ (ORL)
Antolská 11, 85107 Bratislava

0.28 km

MUDr. Zuzana Pospíšilová

otorinolaryngológ (ORL)
Antolská 11, 85107 Bratislava

0.28 km

MUDr. Patrik Štefanička

otorinolaryngológ (ORL)
Antolská 11, 85107 Bratislava

0.28 km

MUDr. Milan Jäger

otorinolaryngológ (ORL)
FNsP - I. ORL klinika Antolská 11, 851 07 Bratislava

Ordinačné hodiny
Pondelok: 07:30 - 17:30
Streda: 07:30 - 17:30
Piatok: 07:30 - 15:30