MUDr. Branislav Koreň

  • gynekológ
  • NOVAPHARM s.r.o. Železničná NaP Šancová 110, 832 99 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Zoltán Jány

gynekológ
FNsP akad. L. Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Dušan Mašura

gynekológ
SZU Limbová 12, 833 03 Bratislava

0 km

MUDr. Jaroslav Šorf

gynekológ
NZZ Poliklinika Tehelná 26, 832 40 Bratislava

0 km

MUDr. Ivan Vážny

gynekológ
ŽNsP Šancová 110, 832 99 Bratislava

Ordinačné hodiny