MUDr. Božena Kozová

  • nefrológ
  • Námestie SNP 10, 814 6 Bratislava
  • 02/57887211

Najbližší lekár

0.21 km

MUDr. Mária Chocholová

nefrológ
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0.21 km

MUDr. Gabriela Karasová

nefrológ
NEDIA komp. nefrolog. centrum s.r.o. Tehelná 26, 832 40 Bratislava

0.21 km

MUDr. Tatiana Kernová

nefrológ
NEDIA s.r.o. Tehelná 26, 83240 Bratislava

0.21 km

MUDr. Zuzana Kizeková

nefrológ
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny
Štvrtok: 09:00 - 13:00