MUDr. Božena Kozová

  • nefrológ
  • Námestie SNP 10, 814 6 Bratislava
  • 02/57887211

Najbližší lekár

0.21 km

MUDr. Dagmar Eisnerová

nefrológ
Komplexné nefrol.centrum NEDIA s.r.o. Tehelná 26, 83243 Bratislava

0.21 km

MUDr. Barbara Grandtnerová

nefrológ
Ústav preventívnej a klinickej medicíny Limbová 14, 833 01 Bratislava

0.21 km

MUDr. Viera Pribylincová

nefrológ
FNsP akad. L. Dérera, urolog.klinika Limbová 5, 833 05 Bratislava

0.21 km

MUDr. Zuzana Žilinská

nefrológ
NZZ - nefrológia Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava

Ordinačné hodiny
Štvrtok: 09:00 - 13:00