MUDr. Božena Kozová

  • nefrológ
  • Námestie SNP 10, 814 6 Bratislava
  • 02/57887211

Najbližší lekár

0.21 km

MUDr. Mária Chocholová

nefrológ
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0.21 km

MUDr. Jozef Deák

nefrológ
MZ SR Limbová 2, 837 52 Bratislava

0.21 km

MUDr. Zuzana Kizeková

nefrológ
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0.21 km

MUDr. Adrián Okša

nefrológ
Ústav prev. a klin. medicíny Limbová 14, 833 01 Bratislava

Ordinačné hodiny
Štvrtok: 09:00 - 13:00