MUDr. Bohuslav Hlôška , MUDr. Eva Kautniková

Najbližší lekár

0.1 km

MUDr. Viera Trnovská

očný lekár
PK Biela 2, 040 01 Košice

0.16 km

Doc. MUDr. Tomáš Juhás

očný lekár
FNsP - oftalmológia Trieda SNP 1, 040 11 Košice

0.16 km

MUDr. Oľga Orlovská

očný lekár
FNsP - očná kl. Tr. SNP 1, 040 11 Košice

0.16 km

MUDr. Jarmila Slobodníková

očný lekár
NZZ - očná amb. Tr. SNP 1, 040 11 Košice

Ordinačné hodiny
Pondelok: 14:00 - 17:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Štvrtok: 10:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 16:00