MUDr. Beáta Repáková

  • internista
  • NsP sv.C a M - gastroenterol. klinika Antolská 11, 851 07 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Jana Chabroňová

internista
FNsP - kl. hematológie a transfuziol. Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Marta Kriššáková

internista
FNsP sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Anna Lehotská

internista
NsP sv. Cyrila a Metoda, dialyzač. odd. Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Igor Páv

internista
NsP sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 01 Bratislava

Ordinačné hodiny