MUDr. Beáta Gráfová

  • endokrinológ
  • Klin. pracovného lekárstva a toxikológie Ďumbierska 3, 831 03 Bratislava

Najbližší lekár

0.36 km

MUDr. Adriana Tešovičová

endokrinológ
Limbova 5, 83305 Bratislava

0.38 km

MUDr. Adriana Nogeová

endokrinológ
Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, 833 03 Bratislava

0.52 km

Doc. MUDr. Ľudmila Košťálová , CSc., MUDr. Zuzana Pribilincová, C...

endokrinológ
Limbová 1, 83340 Bratislava

Ordinačné hodiny