MUDr. Aurélia Klimešová

Najbližší lekár

0.11 km

MUDr. Irina Oravkinová

onkológ
Trieda SNP 1, 04001 Košice

0.11 km

MUDr. Marianna Šimunová

onkológ
Trieda SNP 1, 04000 Košice

0.11 km

MUDr. Igor Kilár

onkológ
FNsP Tr.SNP 1, 04011 Košice

0.11 km

MUDr. Irina Oravkinová

onkológ
FNsP Tr. SNP 1, 040 11 Košice

Ordinačné hodiny
Piatok: 12:30 - 14:30