MUDr. Augustín Španitz

  • chirurg
  • NZZ - chirurg. amb. Bebravská 1, 821 07 Bratislava

Najbližší lekár

0.62 km

MUDr. Rudolf Sokol , MPH

chirurg
Podzáhradná 4, 82106 Bratislava

1.61 km

MUDr. Gabriel Hrutkai

chirurg
Krajinská 91, 82556 Bratislava

1.61 km

MUDr. Štefan Bohucký

chirurg
NÚTaRCH - chirurgická klinika Krajinská 91, 821 06 Bratislava

2.44 km

Doc. MUDr. František Žernovický

chirurg
ulica Svornosti 130, 82106 Bratislava

Ordinačné hodiny