MUDr. Anna Popracová

  • pediater
  • NZZ - PLPDD Kozia 12, 811 03 Bratislava

Najbližší lekár

0.24 km

MUDr. Marián Hrebík

pediater
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0.24 km

MUDr. Ivana Letenayová

pediater
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0.24 km

MUDr. Zuzana Pribilincová

pediater
II. detská klinika DFNsP, LF UK Limbova 1, 833 40 Bratislava

0.24 km

MUDr. Klára Šramková

pediater
Detská FN - I. detská klinika Limbova 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny