MUDr. Anna Filová

  • hematológ
  • FN, klinika hem. a transf. Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

Doc. MUDr. Libuša Ceizelová

hematológ
Klinika laboratórnej medicíny Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Zuzana Laluhová

hematológ
DFNsP - hematológia Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Andrea Tencerová

hematológ
DFNsP Limbova 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Mária Zavarská

hematológ
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny