MUDr. Anna Bobáková

  • pediater
  • Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská, 851 07 Bratislava

Najbližší lekár

0.06 km

MUDr. Agnesa Číková

pediater
FNsP Antolská 11, 851 07 Bratislava

0.06 km

MUDr. Júlia Hrachová

pediater
Klinika pre deti a dorast A. Getlíka Antolská 11, 851 07 Bratislava

0.06 km

MUDr. Dana Janeková

pediater
FNsP sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava

0.06 km

MUDr. Mária Kremeňová

pediater
NsP Cyrila a Metoda Antolska 11, 851 07 Bratislava

Ordinačné hodiny