MUDr. Anna Bobáková

  • pediater
  • Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská, 851 07 Bratislava

Najbližší lekár

0.06 km

MUDr. Marianna Bezeková

pediater
Kl.pre deti a dor. A.Getl. SPAM,NsP CaM Antolská 11, 851 07 Bratislava

0.06 km

MUDr. Ján Červenka

pediater
NsP Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava

0.06 km

MUDr. Dana Janeková

pediater
FNsP sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava

0.06 km

MUDr. Mária Repáková

pediater
KPDaD NsP sv. CaM Antolská 11, 851 07 Bratislava

Ordinačné hodiny