MUDr. Anna Bobáková

  • hematológ
  • Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská, 851 07 Bratislava

Najbližší lekár

0.06 km

Prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško , CSc.

hematológ
Antolská 11, 85107 Bratislava

0.06 km

MUDr. Jaroslava Richterová

hematológ
Antolská 11, 85107 Bratislava

0.06 km

MUDr. Katarína Richterová , Anna Pešková

hematológ
Antolská 11, 85107 Bratislava

0.06 km

MUDr. Marcela Skraková

hematológ
Antolská 11, 85107 Bratislava

Ordinačné hodiny