MUDr. Anna Bibzová

Najbližší lekár

0.29 km

MUDr. Anna Bibzová

internista
Nemocnica - interné odd. Vajanského 1, 900 01 Modra

0.29 km

MUDr. Dagmar Križanová

internista
NZZ - vútorné lek. Vajanského 1, 900 01 Modra

0.29 km

MUDr. Pavol Matiasek

internista
PAVMAT, s.r.o. Vajanského 1, 900 01 Modra

0.29 km

MUDr. Emília Noskovičová

internista
NsP - interné odd. Vajanského 1, 900 01 Modra

Ordinačné hodiny
Pondelok: 07:00 - 13:00
Utorok: 07:00 - 13:00
Streda: 11:00 - 16:00
Štvrtok: 07:00 - 13:00
Piatok: 07:00 - 13:00