MUDr. Angela Alexyová

  • Anesteziológ
  • FN - AROIM Mickiewiczova 13, 81369 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Drahoslava Bezáková

Anesteziológ
NÚTaRCH Krajinská 91, 825 56 Bratislava

0 km

MUDr. Lucia Gabauerová

Anesteziológ
FNsP - ARO Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Andrea Kadubcová

Anesteziológ
NOÚ - OAIM Klenová 1, 833 10 Bratislava

0 km

MUDr. Ivana Mišíková

Anesteziológ
NsP Milosrdní bratia s.r.o. - OAIM SNP 10, 814 65 Bratislava

Ordinačné hodiny