MUDr. Andrej Zachar , CSc.

  • internista
  • Limbova 5, 83305 Bratislava
  • 0259541112-informátor/vrátnica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Michal Piják

internista
Limbova 5, 83305 Bratislava

0 km

MUDr. Viera Smetanová , PhD.

internista
Limbova 5, 83305 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Jaroslava Wendlová , CSc.

internista
Limbová 5, 83305 Bratislava

0 km

MUDr. Katarína Zavacká

internista
FNsP - III. interná kl. Limbová 5, 831 01 Bratislava

Ordinačné hodiny
Pondelok: 13:00 - 15:00
Streda: 09:00 - 12:00
Piatok: 13:00 - 15:00