MUDr. Andrej Ambruš

  • ortopédia
  • ŽNsP Šancová 110, 832 99 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Miroslav Bdžoch

ortopédia
I. ortopedická klinika LFUK Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Štefan Chlebovič

ortopédia
I. ortopedická klinika Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Marcel Kusin

ortopédia
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Róbert Šetina

ortopédia
FN - urolog.odd. Ružinovská 6, 82606 Bratislava

Ordinačné hodiny