MUDr. Andrea Demitrovičová

  • internista
  • SZU Limbova 12, 833 03 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Mohammed Bedairi

internista
FN LFUK - II. interná kl. Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Jozef Dolinský

internista
NOÚ Klenova 1, 833 10 Bratislava

0 km

MUDr. Felicita Kusinová

internista
FN - II. int. klin. Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Mária Mikulová

internista
FNsP Milosrdní bratia s.r.o. Nám. SNP 10, 814 65 Bratislava

Ordinačné hodiny