MUDr. Alžbeta Olexová

  • prakt. lekár pre dosp.
  • STANMED, s.r.o. Gbelská 8 + Malokarpatská 2, 841 06 Bratislava

Najbližší lekár

2.94 km

MUDr. Marta Fleischerová

prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD P. Horova 2, 841 07 Bratislava

3.39 km

MUDr. Nadežda Eisnerová

prakt. lekár pre dosp.
Neštátne zdrav. zar., amb. PLPD Saratovská ul 24, 841 02 Bratislava

3.39 km

MUDr. Táňa Kanovská

prakt. lekár pre dosp.
ZS APLPD Saratovská 24, 841 02 Bratislava

3.39 km

MUDr. Eva Žáková

prakt. lekár pre dosp.
Zdravot. stredisko Saratovská 24, 841 02 Bratislava

Ordinačné hodiny