MUDr. Alžbeta Kissová

  • dermatológ
  • Námestie SNP 10, 814 6 Bratislava
  • 02/57887-kl.231,232

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Alžbeta Kissová

dermatológ
Námestie SNP 10, 814 6 Bratislava

0.21 km

Doc. MUDr. Vladimír Hegyi

dermatológ
Detská dermavenerologická klinika Limbová 1, 833 40 Bratislava

0.21 km

MUDr. Katarína Poláková

dermatológ
OÚ Sv. Alžbety s.r.o. Hedukova 10, 812 50 Bratislava

0.21 km

MUDr. Katarína Trnovská

dermatológ
DFNsP - detská dermatovener. kl. Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny
Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 15:00
Štvrtok: 7:00 - 15:00
Piatok: 7:00 - 15:00