MUDr. Alžbeta Kissová

  • dermatológ
  • Námestie SNP 10, 814 6 Bratislava
  • 02/57887232

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Alžbeta Kissová

dermatológ
Námestie SNP 10, 814 6 Bratislava

0.21 km

MUDr. Naďa Chmúrová

dermatológ
FNsP - dermatovener. Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0.21 km

MUDr. Marie Havránková

dermatológ
NOÚ Klenová 1, 833 10 Bratislava

0.21 km

MUDr. Alena Točíková

dermatológ
LF UK Špitálska 24, 813 72 Bratislava

Ordinačné hodiny
Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 16:30
Streda: 7:00 - 15:00
Štvrtok: 7:00 - 15:00
Piatok: 7:00 - 13:30