MUDr. Alžbeta Kissová

  • dermatológ
  • Námestie SNP 10, 814 6 Bratislava
  • 02/57887232

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Alžbeta Kissová

dermatológ
Námestie SNP 10, 814 6 Bratislava

0.21 km

MUDr. Jaroslava Elscheková

dermatológ
NZZ - dermatoven. amb. Limbová 5, Poliklinika, 833 05 Bratislava

0.21 km

MUDr. Monika Heizerová

dermatológ
Dermatovenerol. klinika, FN a LF UK Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0.21 km

MUDr. Lujza Sabolová

dermatológ
OÚ sv. Alžbety s.r.o. Hydukova 10, 812 50 Bratislava

Ordinačné hodiny
Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 16:30
Streda: 7:00 - 15:00
Štvrtok: 7:00 - 15:00
Piatok: 7:00 - 13:30