MUDr. Alojz Vahančík

  • internista
  • I. interná klinika FNsP ak. L. Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Jozef Dolinský

internista
NOÚ Klenova 1, 833 10 Bratislava

0 km

MUDr. Felicita Kusinová

internista
FN - II. int. klin. Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Mária Mikulová

internista
FNsP Milosrdní bratia s.r.o. Nám. SNP 10, 814 65 Bratislava

0 km

MUDr. Zuzana Petrakovičová

internista
LFUK Špitálska 24, 813 72 Bratislava

Ordinačné hodiny