MUDr. Alojz Vahančík

  • internista
  • I. interná klinika FNsP ak. L. Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Miriam Adamovičová

internista
NÚTaRCH Krajinská 93, 825 56 Bratislava

0 km

MUDr. Alexander Horkovič

internista
NÚTaRCH - interné odd. Krajinská 91, 825 56 Bratislava

0 km

MUDr. Peter Križan

internista
NsP Milosrdní bratia, spol. s r.o. SNP 10, 814 65 Bratislava

0 km

MUDr. Katarína Malíková

internista
SÚSaCCH Pod Krásnou Hôrkou 1, 833 48 Bratislava

Ordinačné hodiny