MUDr. Alena Kostrová

  • pediater
  • Odd. pat. novorodencov I. det.kl.DFN Limbova 1, 833 40 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

Doc. MUDr. Oľga Červeňová

pediater
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Elena Hostýnová

pediater
DFNsP Limbova 1, 83340 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Veronika Lehotská

pediater
II:detská klinika DFNsP Limbová 1, 83340 Bratislava

0 km

MUDr. Lívia Popovičová

pediater
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny