MUDr. Alena Konečná

Najbližší lekár

1.39 km

MUDr. Monika Kučerová

dermatológ
FN A. Žarnova 11, 917 75 Trnava

1.39 km

MUDr. Romana Mocková

dermatológ
NZZ - dermatovener. amb. Kalinčiakova 29, 917 75 Trnava

1.39 km

MUDr. Margita Štajerová

dermatológ
Trn. univer. - Fakulta zdravot. a SP Hornopotočná 23, 918 43 Trnava

1.47 km

MUDr. Darina Péčiová

dermatológ
NZZ Kožná Ambulancia Starohájska 2, 917 01 Trnava

Ordinačné hodiny
Pondelok: 07:30 - 14:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 14:00
Štvrtok: 07:30 - 12:30
Piatok: 07:30 - 12:00