MUDr. Adrián Okša

  • nefrológ
  • Ústav prev. a klin. medicíny Limbová 14, 833 01 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Jozef Deák

nefrológ
MZ SR Limbová 2, 837 52 Bratislava

0 km

MUDr. Dagmar Eisnerová

nefrológ
Komplexné nefrol.centrum NEDIA s.r.o. Tehelná 26, 83243 Bratislava

0 km

MUDr. Viera Pribylincová

nefrológ
FNsP akad. L. Dérera, urolog.klinika Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Zuzana Žilinská

nefrológ
NZZ - nefrológia Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava

Ordinačné hodiny