Ing. MUDr. Alan Eisner

  • internista
  • FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Gabriela Bernasovská

internista
FNsP akad. L. Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Ivana Dubíková

internista
NÚTaRCH Krajinská 91-101, 825 56 Bratislava

0 km

MUDr. Monika Karamanová

internista
NZZ - intená amb. Tehelná 26, 832 40 Bratislava

0 km

MUDr. Alojz Vahančík

internista
I. interná klinika FNsP ak. L. Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

Ordinačné hodiny