Ing. MUDr. Alan Eisner

  • internista
  • FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Eleonóra Bellová

internista
Poliklinika Tehelná 26, 832 40 Bratislava

0 km

MUDr. Radoslav Greksák

internista
NOÚ - interné odd. B Klenová 1, 833 10 Bratislava

0 km

MUDr. Jana Lappyová

internista
FN - I. interná klinika Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Peter Mikus

internista
NÚTaRCH - OIS Krajinská 91, 825 56 Bratislava

Ordinačné hodiny