Doc. MUDr. Viliam Mojto

  • internista
  • FNsP L. Dérera - III. interná kl. Limbová 5, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Branislav Bystrický

internista
NOÚ - interné odd. Klenová 1, 833 10 Bratislava

0 km

MUDr. Ingrid Filipovičová

internista
FNsP akad. L. Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Eva Lazarová

internista
FN - interné odd. Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Ján Podoba

internista
SPAM Limbová 12, 833 03 Bratislava

Ordinačné hodiny