Doc. MUDr. Viera Kupčová

  • gastroenterológ
  • III.inter.kl. LFUK Limbová 5, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Mária Krajčírová

gastroenterológ
II. detská klinika detskej FN Limbova 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Adrián Krátky

gastroenterológ
Ústav preventívnej a klinickej medicíny Limbova 14, 833 01 Bratislava

0 km

MUDr. Juraj Májek

gastroenterológ
NOÚ Klenova 1, 833 10 Bratislava

0 km

MUDr. Peter Makovník

gastroenterológ
OÚSA Heydukova 10, 812 50 Bratislava

Ordinačné hodiny