Doc. MUDr. Viera Kupčová

  • internista
  • III.inter.kl. LFUK Limbová 5, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Gabriela Bernasovská

internista
FNsP akad. L. Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Ivana Dubíková

internista
NÚTaRCH Krajinská 91-101, 825 56 Bratislava

0 km

MUDr. Eva Mikušková

internista
Interná klinika NOÚ Klenová 1, 833 10 Bratislava

0 km

MUDr. Vladimíra Pipíšková

internista
NÚTaRCH Krajinská 100, 825 56 Bratislava

Ordinačné hodiny