Doc. MUDr. Veronika Lehotská

  • pediater
  • II:detská klinika DFNsP Limbová 1, 83340 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Darina Haščíková

pediater
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

Prof. MUDr. Alica Kapellerová

pediater
DFNsP,LFUK,II.detská klinika Limbova 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Janka Romančíková

pediater
DFNsP - klinika pediatr. chir. Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Marta Uhrinová

pediater
NZZ Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava

Ordinačné hodiny