doc. MUDr. Peter Urdzík , PhD.

Najbližší lekár

0.2 km

MUDr. Erik Beňovský

gynekológ
NZZ - gynekol. amb. Rastislavova 45, 040 01 Košice

0.29 km

MUDr. Jozef Adam

gynekológ
II. gynekolog. - pôrodnícka klinika Rastislavova 43, 040 01 Košice

0.29 km

MUDr. Dana De furia

gynekológ
FN LP Rastislavova 43, 040 11 Košice

0.29 km

MUDr. Jana Mikulová

gynekológ
FN L. Pasteura Rastislavova 43, 040 01 Košice

Ordinačné hodiny
Streda: 15:00 - 19:00
Štvrtok: 15:00 - 19:00
Piatok: 15:00 - 19:00