Doc. MUDr. Peter Labaš

  • chirurg
  • I. chir. klinika LF UK FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Július Baka

chirurg
Klinika úrazovej chirurgie Limbová 5, 833 00 Bratislava

0 km

MUDr. Michal Božík

chirurg
FNsP L.Dérera - klin. úrazovej chirurgie Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Ján Grauzel

chirurg
FNsP ak. Dérera Limbova 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Milan Oravský

chirurg
Chir.odd. ŽNsP Šancová 110, 832 99 Bratislava

Ordinačné hodiny