Doc. MUDr. Pavol Bazovský

  • gynekológ
  • NsP akad. L. Dérera - gyn-pôr. klinika Limbová 5, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Veronika Gáboriková

gynekológ
Neštátna gynekologická ambulancia Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava

0 km

MUDr. Peter Hrúzik

gynekológ
FN DNsP Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Branislav Potančok

gynekológ
NOÚ Klenová 1, 833 10 Bratislava

0 km

MUDr. Ján Židzik

gynekológ
FNsP ak. L. Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

Ordinačné hodiny