Doc. MUDr. Pavol Bazovský

  • gynekológ
  • NsP akad. L. Dérera - gyn-pôr. klinika Limbová 5, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Eduard Duda

gynekológ
Neštátna gyn. amb. Ružinovská 10, 820 07 Bratislava

0 km

MUDr. Anna Gottschallová

gynekológ
FNsP ak. Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Branislav Koreň

gynekológ
NOVAPHARM s.r.o. Železničná NaP Šancová 110, 832 99 Bratislava

0 km

MUDr. Martin Valent

gynekológ
FNsP akad. L. Dérera Limbova 5, 83305 Bratislava

Ordinačné hodiny