Doc. MUDr. Michal Lesay

  • chirurg
  • Nemocničná a.s. Duklianskych hrdinov 34, 901 01 Malacky

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Marián Haramia

chirurg
NZZ - chirurg. amb. Dukelských hrdinov 34, 901 01 Malacky

0.04 km

MUDr. Vladimír Pullmann

chirurg
NsP chir.odd. Duk. Hrdinov 34, 901 01 Malacky

0.7 km

MUDr. Juraj Balogh

chirurg
NsP - chirurg. odd. Dukelských hrdinov 34, 901 22 Malacky

0.7 km

MUDr. Svetozár Ferenčík

chirurg
NsP Dukelských hrdinov 34, 901 22 Malacky

Ordinačné hodiny