Doc. MUDr. Michal Lesay

  • chirurg
  • Nemocničná a.s. Duklianskych hrdinov 34, 901 01 Malacky

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Marián Haramia

chirurg
NZZ - chirurg. amb. Dukelských hrdinov 34, 901 01 Malacky

0.04 km

MUDr. Vladimír Pullmann

chirurg
NsP chir.odd. Duk. Hrdinov 34, 901 01 Malacky

0.7 km

MUDr. Boris Balko

chirurg
NsP Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky

0.7 km

MUDr. Juraj Balogh

chirurg
NsP - chirurg. odd. Dukelských hrdinov 34, 901 22 Malacky

Ordinačné hodiny