Doc. MUDr. Michal Lesay

  • chirurg
  • Nemocničná a.s. Duklianskych hrdinov 34, 901 01 Malacky

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Marián Haramia

chirurg
NZZ - chirurg. amb. Dukelských hrdinov 34, 901 01 Malacky

0.04 km

MUDr. Vladimír Pullmann

chirurg
NsP chir.odd. Duk. Hrdinov 34, 901 01 Malacky

0.7 km

MUDr. Dušan Vician

chirurg
NsP Dukl.hrdinov 34, 901 22 Malacky

0.7 km

MUDr. Radoslav Zamborský

chirurg
NsP - chirurgia Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky

Ordinačné hodiny