Doc. MUDr. Ľudmila Košťálová , CSc., MUDr. Zuzana Pribilincová, C...

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Ľubica Tichá , PhD.

endokrinológ
Limbová 1, 83340 Bratislava

0.16 km

MUDr. Adriana Tešovičová

endokrinológ
Limbova 5, 83305 Bratislava

0.17 km

MUDr. Adriana Nogeová

endokrinológ
Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, 833 03 Bratislava

Ordinačné hodiny
Pondelok: 12:00 - 15:00
Utorok: 10:00 - 16:00
Streda: 10:00 - 13:00
Štvrtok: 10:00 - 16:00
Piatok: 10:00 - 13:00